Spółka partnerska
Wszystko o spółce partnerskiej- księgowość, umowa spółki partnerskiej, aktualności i porady prawne.

Nowości w spółka partnerska księgowość

Prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jasno stanowi, że nawet jeśli w świetle ustaleń wspólników spółki partnerskiej jeden ze wspólników spółki partnerskiej reguluje 90% kosztów funkcjonowania spółki partnerskiej oraz ma prawo do 10% zysku, nie ma to żadnego związku z rozliczeniami podatkowymi, które należy prowadzić w ramach spółka partnerska księgowość. 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego związany jest bezpośrednio z umową spółki partnerskiej. Konkretniej – wyrok odnosi się do kwestii zarobków spółki partnerskiej uzyskanych dzięki usługom świadczonym przez wszystkich wspólników spółki partnerskiej.
Dla księgowości w spółce partnerskiej istotne jest ustalenie dotyczące udziału wspólników w kosztach funkcjonowania spółki partnerskiej.

Spółka partnerska księgowość- koszty uzyskania przychodów

W ramach księgowości spółki partnerskiej może powstawać problem z ustaleniem kosztów uzyskania przychodu, które należy brać pod uwagę przy obliczaniu w ramach spółka partnerska księgowość dochodu wspólnika dla potrzeb podatku dochodowego. Czy należy przyjąć wytyczne, które  wynikają z umowy spółki partnerskiej, czy liczone według identycznej proporcji, co przychody.
W wyroku z 6 października 2011 r. (sygn. II FSK 704/10) NSA określił, że koszty w ramach spółka partnerska księgowość należy ustalać według identycznej proporcji, co przychody. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wspólnicy spółki partnerskiej mogą dowolnie precyzować w umowie spółki partnerskiej sposób podziału zysku. Nie musi być on taki sam, jak podział kosztów przypisanych poszczególnym wspólnikom. Takie prawo przyznaje im kodeks spółek handlowych (k.s.h.). Nie przekłada się to natomiast na sposób liczenia podatku w ramach spółka partnerska księgowość.

Spółka partnerska księgowość- podatki

NSA przypomniał, że o tym, jak w ramach księgowości spółki partnerskiej obliczać podatek, decydują art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi regulacjami prawnymi, przychody wspólnika uzyskane z tytułu udziału w spółce partnerskiej niebędącej osobą prawną, określa się adekwatnie do jego prawa w udziale w zysku. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku spółki partnerskiej są równe. Zasady te stosuje się w ramach spółka partnerska księgowość adekwatnie do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz strat.
W związku z tym  ”wspólnicy spółki partnerskiej mają możliwość określenia udziału w zysku w spółce partnerskiej – w dowolnej (sprecyzowanej przepisami k.s.h.) proporcji, według której następuje rozliczenie przychodów z udziału w spółce partnerskiej, ale konsekwentnie w identycznej proporcji powinny też być dla celów podatkowych rozliczane koszty uzyskania przychodów.”
Z tagami: , , , , , , , , , , ,