Spółka partnerska
Wszystko o spółce partnerskiej- księgowość, umowa spółki partnerskiej, aktualności i porady prawne.

Spółka partnerska księgowość

Wymóg prowadzenia pełnej spółka partnerska księgowość


Spółka partnerska księgowość należy prowadzić w pełnym zakresie.

Pełna księgowość jest  najbardziej zaawansowaną i sformalizowaną formą ewidencji księgowej, także w ramach spółka partnerska księgowość.

 

 

Regulacje prawne:

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm).

Zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych, spółka partnerska księgowość) regulują przepisy ustawy o rachunkowości.

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

- osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz  operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co przynajmniej równowartość w PLN  1 200 000 euro.

Czytaj więcej:

Z tagami: , , , , , , ,